Velkommen

Østconsult skal bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester - fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Østconsult er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet.

Østconsult skal bidra til kunders verdiskapning og suksess, og selskapets tjenester omfatter prosjektering og oppfølging av de enkelte av fasene i et prosjekt, fra behovsbeskrivelse, forprosjekt, utarbeidelse av spesifikasjoner og anbudsdokumenter til ferdige anlegg, inklusive drifts- og vedlikeholdsrutiner.

I prosjekteringsarbeidene bruker vi avanserte tekniske hjelpemidler for å fremskaffe de beste resultater for våre kunder.

Kvalitetssikring:
Vi har utarbeidet en kvalitetssikringsmanual som er bygd opp for å tilfredsstille gjeldende krav  fra RIF. 
Kvalitetssystemet bygger på NS - ISO 9004.  Kvalitetsplan for det enkelte prosjekt bygges opp i henhold
til NS - ISO 9001.

Vi er lokalisert i moderne lokaler sentralt i Fredrikstad.
Kontaktdetaljer:

Glemmengata 31b
1601 Fredrikstad
Norge

Telefon: +47 40803611
© Copyright Østconsult AS. All Rights Reserved.